AnimeS-bg.com
http://forum.animes-bg.com/

„Виктория - Найс“ ЕООД финално представяне на проект „Нови р
http://forum.animes-bg.com/viewtopic.php?f=20&t=75561
Страница 1 от 1

Автор:  Tra[n]ceR [ Сря Май 16, 2018 1:46 am ]
Заглавие:  „Виктория - Найс“ ЕООД финално представяне на проект „Нови р

Изображение Изображение

„Виктория - Найс“ ЕООД финално представяне на проект „Нови работни места и устойчива заетост“

През 2017 година „Виктория - Найс“ ЕООД стартира проект „Нови работни места и устойчива заетост“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ BG05M9OP001-1.003-1806. Общата стойност на проекта е 91378,45 лева, от които 77671,68 от ЕСФ и 13706,77 национално финансиране.Основна цел на проекта е „Създаване на условия за устойчива заетост и професионална реализация на безработни и/или неактивни лица в областта на посредничеството при покупко/продажба на недвижими имоти“.
Проекта стартира на 20 февруари 2017 година и приключи на 20 май 2018 г. като „Виктория-Найс“ ЕООД реализира следното:

1. Управление, координация и вътрешен контрол на проекта и планираните дейности: Дружеството сформира ефективно работещ екип за организация и управление на проекта, който осъществяваше контрол на всички планирани дейности /февруари 2017-май 2018/.
2. Осигуряване на публичност и визуализация по отношение на проекта и програма Развитие на Човешките Ресурси“ : Дружеството популяризира приноса на Европейските Структурни и Инвестиционни Фондове и в частност ОП „Развитие на Човешките Ресурси“ сред обществото. Активизира голям брой безработни/неактивни лица да кандидатстват за свободните позиции. Подпомогна за повишаване на интереса на бизнеса и други заинтересовани страни към ОТ РЧР 2014-2020 и към мерките за субсидирана заетост. По време на изпъление на проекта „Виктория-Найс“ ЕООД изработи информационни табели, стикери, рекламно-информационни материали, дипляни, химикалки, папки. Организира публични презентации, публикува рекламни материали в интернет и социалните медии/февруари 2017-май 2018/.3. Осигуряване на оборудване за целите на новите работни места: Дружеството осигури оборудване за целите на новите работни места: в резултат на дейността, бяха разкрити нови работни места, обзаведени и оборудвани съобразно нуждите на служителите, и в съответствие с изискванията на длъжността. Бяха закупени 2 броя мобилни телефони, 2 броя лаптопи и 1 броя лек автомобил. Оборудването бе застраховано. Виктория-Найс ЕООД, със собствени средства закупи и допълнително оборудване, обзавеждане и инвентар за ново-наетите лица /февруари - април 2017/.
4. Провеждане на подбор и избор на безработни и/или неактивни лица: Дружеството стартира със подаване на заявки към териториалните ДБТ, публикуване на обяви в интернет и пресата, наемане на трудов посредник. В следствие на тази дейност бяха проведени интервюта за подбор на персонал. Извършените дейности предоставиха възможност да се изберат безработни отговарящи на профила и нуждите на фирмата. Бяха събрани и прегледани кандидатурите на голям брой кандидати, кандидатите бяха запознати с условията и изискванията на „Виктория – Найс“ ЕООД, проведоха се събеседвания и интервюта. Бяха подбрани най- подходящите за длъжността кандидати /март-април 2017/.
5. Осигуряване на заетост за подбраните безработни/неактивни лица: Дружеството разкри 7 броя нови работни места, като подписа срочни трудови договори за 12 месеца с опция за удължаването им. След изтичане на този период ще ъдат запазени минимум 50% от новите работни места за поне още една година /май 2017-май 2018/.

Изображение

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020", с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Виктория-Найс“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договориращия орган.
http://www.eufunds.bg

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/